Kontakt

Witrochem Sp. z o.o.

ul. Cisowa 16 – Skórzewo,

60-185 Poznań

Tel. +48 61 654 05 05

Wyświetl telefon…

Fax. +48 61 654 05 15

e-mail: rfq@witrochem.pl

Wyświetl email...

e-mail: office@witrochem.pl

Wyświetl email...

GPS: E16°48'27.87'' N52°23'35.93''

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru

KRS: 0000314046

NIP: 777-26-41-441

REGON: 634346561

Kapitał zakładowy: 8.755.000,00 zł