Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością

Polityka ZSZ ma ścisły związek z naszą misją, zgodnie z którą ciągle jest doskonalony nasz System określony wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008, PN-EN ISO 14001:2004 i PN-EN OHSAS 18001:2007

Schemat Zarządzania jakością

Od czasu uruchomienia firmy w 1975 roku stale dążymy do doskonalenia naszych wyrobów i świadczonych usług, aby zaspokoić stale rosnące wymagania klientów. Ponieważ tylko Klient może obiektywnie ocenić i potwierdzić słuszność naszego działania, nasze postępowanie opierało się na zasadzie: „wraca Klient, a nie wyrób”. Obecnie naszą misją jest umacnianie wiodącej pozycji dostawcy usług galwanicznego pokrywania metali i tworzyw sztucznych.

Nasze działania nakierowane są na:

W celu osiągnięcia zamierzeń, firma WITROCHEM Sp. z o.o. deklaruje:

Realizacja Polityki ZSZ oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na normie ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i stabilizacji naszej firmy.

Polityka jakości dla ochrony środowiska

Witrochem Sp. z o.o. prowadzimy w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska. Realizujemy naszą działalności w taki sposób, aby przy jednoczesnym osiąganiu celów chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i sąsiadów. Ochrona środowiska była jednym z powodów dla których w 2003 roku wdrożyliśmy politykę jakości dotyczącą zarządzeniem środowiskiem. ISO 14001 - System Zarządzania Środowiskowego.