LABORATORIUM

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia umożliwiające dokonywanie analiz składu kąpieli galwanicznych.

Wyposażenie laboratorium obejmuje m.in.:

Automatyczne urządzenia dozujące

Spektrofotometr UV-VIS

Wirówka

Waga analityczna

Suszarka laboratoryjna

Couloscope cms – kulometr

Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna

Komora Solna C+W SF/450/CASS + Eurotherm

Laboratorium oferuje następujące testy i badania:

Pomiar grubości powłok galwanicznych na metalicznym lub niemetalicznym podłożu, łącznie z powłokami wielowarstwowymi

Pomiary różnic potencjałów elektrochemicznych ”STEP”

Adhezji

Test na obecność naprężenia wewnętrznego

Testy termiczne

Test w komorze CASS

Określenie liczby mikroporów