ROZWÓJ I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zespół doświadczonych inżynierów zapewnia kompleksowy nadzór nad rozwojem produktu, oferując wsparcie i wiedzę przy opracowaniu koncepcji produktu. Uwarunkowania technologiczne procesu wtrysku i nakładania powłok galwanicznych, pozwalają wspólnie z klientem opracować produkt najbardziej optymalny i kompatybilny ze stosowaną technologią.

Wyszkoleni specjaliści wspierają każdy etap procesu, począwszy od próbek przedseryjnych, zatwierdzenia produktów i procesów, opracowanie i przygotowanie dokumentacji PPAP wg. AIAG i VDA, zaawansowane planowanie jakości wraz ze wszystkimi narzędziami jakościowymi, monitorowanie zdolności procesu i maszyn, wsparcie w procesach doboru opakowań oraz procesach logistycznych.