OCHRONA ŚRODOWISKA

Witrochem funkcjonuje w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie ochrony środowiska. Jest to jeden z powodów, dla których w 2003 roku firma wdrożyła standard ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego.

Stosując najnowsze technologie obróbki galwanicznej Witrochem poważnie podchodzi do tematu odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i klimatu, w zakresie lokalnym, jak i szerszym – globalnym.

Będąc dostawcą do wielu branż, w tym AGD i automotive, firma zobowiązała się przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju, spełniając tym samym bardzo rygorystyczne standardy prawne oraz indywidulane normy klientów.

Firma prowadzi rygorystyczną gospodarkę odpadami przy wykorzystaniu własnej oczyszczalni ścieków oraz laboratorium.

Materiały podlegające utylizacji odbierane są przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.