ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Firma Witrochem wdrożyła zintegrowany system zarządzania jakością według standardów:

– ISO 9001:2015

– ISO 14001

– OHSAS 18001 / ISO 45001

Dodatkowo system zarządzania jakością funkcjonuje zgodnie ze standardem branży automotive IATF 16949:2016, potwierdzonym certyfikatem otrzymanym w 2019 roku.

W celu zapewnienia najwyższej jakości produkowanych wyrobów zgodnych z wymaganiami klientów, nadzór jakościowy funkcjonuje na każdym etapie procesu.

Wyspecjalizowana kadra wykorzystuje najlepsze dostępne narzędzia jakościowe, aby wytwarzany produkt spełniał wszystkie wymagania oraz gwarantował funkcjonalność i powtarzalność.

Stosowane inspekcje oraz narzędzia jakościowe to m.in.:

– kontrola wizualna 100%

– Core Tools: SPC, MSA, FMEA, PPAP, APQP

– badania powłoki: grubość, STEP, CASS, testy termiczne, adhezja

CERTYFIKATY